مشاهده اطلاعات کارت(های) خریداری شدهتوجه کنید : بخاطر اینکه فالوور ها توسط پی پال یا مستر کارت انجام میگیرد . بمحض درخواست مشتری . این خرید انجام شده و پس از طی مدت چند دقیقه تا حداکثر دو ساعت به ایمیل خریدار ارسال خواهد شد
ایمیل پشتیبانی : ityouit@hotmail.com
ربات پشتیبان : https://t.me/follower55